Yndlingscitater

 

Mormors billede.jpg (54624 bytes)

 

Citaterne er taget frit fra hukommelsen og i tilfældig rækkefølge:

  

     

Dsi Gung spurgte: Gives der et ord efter hvilket man kan handle hele livet igennem? Mesteren sagde: ”Næstekærlighed. Hvad du selv ikke ønsker, gør ikke det mod andre”.

-Kung  Fu - Tse

  

  

Den højeste klogskab er: nøje at kende tingenes værdi.

-La Rochefoucauld

  

  

At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste sig selv.

-Søren Kierkegård

  

   

Der er aldrig opstået noget stort uden entusiasme:

-Ralf W. Emerson

   

   

Den sande vismand, den vise fyrste, samler ikke til bunke. Jo mere han gør for andre, des mere får han; jo mere han giver andre, des rigere bliver han.

-Lao-Tse

   

    

Humor er med rette blevet betegnet som den poetiske skaberånds fineste fuldkommenhed. Den, der savner humor, har – lad så hans øvrige sjælelige gaver være, hvad de vil – kun et halvt sind.

-Thomas Carlyle

   

   

Lev hver enkelt dag, som var det et helt liv.

-Seneca

   

   

Jo mere et menneske råder over den fulde alvor, desto hjerteligere kan han le.

-Arthur Schopenhauer

   

  

Man bliver ikke større af at trampe på andre.

-Ukendt

   

   

Det stolteste træ kan vrides men ikke knækkes.

-H. C. Andersen

   

   

Det mest udmattende i livet er – har jeg fundet ud af- ikke at være oprigtig.

-Anne Morrow Lindberg

   

   

Det er ikke lidelsen ved at udføre en masse arbejde, der er forfærdelig, det er hvis der ikke er et mål med det.

-Søren Kierkegård

   

     

Tænd hellere et lys, end at klage over mørket.

-Kinesisk ordsprog

   

   

Forlang kun lidt af andre, men meget af dig selv. Så bliver du sparet for megen ærgrelse.

-Kung Fu-Tse

  

  

Du skal ikke bekymre dig om det svundne, vend dig i stedet mod det kommende.

-Tseng-Kvang

  

  

At være fri er at være bundet på den rigtige måde.

-Sano

  

 

Kun med hjertet ser man rigtigt. Det væsentligste er usynligt for øjet/ står imellem linierne.

-Antoine de Saint- Exupery

  

 

Det huslige arbejde er noget skidt- det ses kun, når det ikke er gjort.

-Piet Hein

 

  

 ” … Man skabte velfærdsstaten for at tage sig af de svage, men det har man glemt ……” 

-Troels Lund Poulsen, i sin tid som landsformand for Venstres Ungdom

    

   

Jeg har en krone – du har en krone.

Vi bytter.

Resultat: jeg har en krone – du har en krone.

Jeg har en ide` - du har en ide`.

Vi bytter.

Resultat: jeg har to ideer – du har to ideer.

-Gammelt kinesisk ordsprog

    

 

Tryk avler modtryk.

 

-Ukendt

 

 

At tvinge fjenden til at holde sig på afstand, det er nok den største triumf, der lader sig opnå. Thi en definitiv tilintetgørelse af det onde? Det kan man ikke regne med. Det er blot en vanvittig drøm, der ikke svækker, men tvært imod bare styrker det onde og fremskynder virkningen af det.

 

-Fanz Kafka   

   

 

Jeg synes, at man kan sammenligne livet med et spil kort som f. eks. bridge derigennem, at det ikke er kortene: de ydre forhold, men spillet, ens egen forstandighed i at leve, der er det afgørende og centrale ….

-Karen Blixen

 

 

DEMOKRATI er ikke blot en styreform. Demokrati er en samtale. Det er en måde at handle på. En måde at omgås andre mennesker på, hvor respekten for individet, fællesskabet, omgivelserne og samfundet er helt centralt. Og hvor fordommene lader sig udfordre, og argumenterne flytter holdninger

-Hal Koch

 

This above all, to thine own self be true

-William Shakespeares

 

Malet på porcelæn af Christine Brun Hansen 1960